3 krajcary 1608 r. Jan Krystian i Jerzy Rudolf, mennica Złoty Stok

Moneta 3 krajcary z 1608 r. książąt brzesko – legnickich najczęściej występuje w jednym wariancie zapisu legendy i takowym jest najczęściej prezentowana w katalogach.

3 krajcary 1608 r. Złoty Stok
3 krajcary 1608 r.

Rewers: orzeł D:G·IOAN·CHR·ET·GEOR·RVD·E·F(3)

Awers: tarcze herbowe, nominał Z4 w obwódce, DVC·SIL·LIG·ET·BREG·608

Dodatkowo rocznik ten występuje z krótszym zapisem „SILESIAE” w postaci „SI”

3_krajcary_1608
3 krajcary 1608 r.

Rewers: orzeł D:G·IOAN·CHR·ET·GEOR·RVD·F(3)

Awers: tarcze herbowe, nominał Z4 w obwódce, DVC·SI·LIG·ET·BREG·608

3 krajcary 1712 r. Karol VI, Śląsk pod panowaniem habsburskim

Monety Karola VI z mennicy lennej we Wrocławiu należą do relatywnie rzadkich monet i systematycznie osiągają coraz wyższe ceny.

Poniżej najczęściej spotykany rocznik 3 krajcary z 1712 r., ale w nienotowanej odmianie napisowej. Podobna do poz. 1152 w katalogu p. Ejzenhart/Miller, jednak z końcówką napisu SILE na rewersie oraz inaczej rozłożoną legendą awersu.

3 krajcary 1712 Karol VI
3 krajcary 1712 r.

Rewers: orzeł/ARCHID:AUST(F·N)DUX·BUR·ET·SILE · 17-12·

Awers: portret/ CAROLUS VI·DG·RO:I·(3)·S·A·GHIS·HU·B·REx·

3 krajcary 1696 r. Leopold I, Śląsk pod panowaniem habsburskim

Mennica lenna w Brzegu w roku 1696 wybiła dużą liczbę cesarskich monet 3-krajcarowych z portretem Leopolda I. Ta popularna moneta występuje w wielu wariantach legendy, lecz poniżej przedstawiony egzemplarz charakteryzuje się wyjątkowo ciekawym jej zapisem. Nieprawidłowo zapisane tytuł  „Arcyksiąże Austrii” – ARCHIDI.VS oraz „Burgundii” – BVodwrocone_B. Dodatkowo w słowie „Śląsk” niepotrzebna kropka po literze S – S·IL. Duża fantazja rytownika dostrzegalna także na awersie w imieniu władcy – kropka po literze L – L·EOPOLDUS

3 krajcary 1696
3 krajcary 1696

Rewers: orzeł/ARCHIDI.VS(C B)DVX BVodwrocone_B·S·IL 16-96·

Awers: portret/ L·EOPOLDUS·DG·R(3)·I S A G H·BR

3 krajcary 1674 r. Sylwiusz Fryderyk, Księstwo Oleśnickie

3-krajcarówki Sylwiusza Fryderyka z lat 1674-1677 wybite w mennicy oleśnickiej należą do monet popularnych, występujących w różnych odmianach napisowych. Charakterystyczną cechą tych monet jest zapis daty rozdzielonej koroną na orłem.

Ciekawą monetą jest nienotowana w katalogach odmiana z nierozdzieloną przez koronę datą 1674 r.

3 krajcary 1674 r.
3 krajcary 1674 r.

Rewers: orzeł/inicjały SP/CO·MONT·DO·I·HEID·STERN·&wycinanie·1674

Awers: portret księcia/SYLVI,FRID·DG·(3)·DVX·W·T·I·S·O·

3 krajcary 1622 r. miasto Głogów

Mennica w Głogowie w roku 1622, kiedy kierował nią Jan Jakub Huser wybijała monety 3- i 24-krajcarowe. Co do mniejszego nominału monety te w katalogach poświęconych numizmatyce śląskiej najczęściej są oznaczone stopniem rzadkości R2 lub R3. Jednak w ostatnich latach na aukcjach pojawiały się tylko pojedyncze egzemplarze.

3-krajcarówkę głogowską z monogramem „G” oraz oraz inicjałami mincmistrza IH dostępne współczesne katalogi najczęściej prezentują posługując się zdjęciem monety z 33 aukcji WCN.

3 krajcary miasto Głogów
Żródło: WCN, 3 krajcary miasto Głogów

Rewers: orzeł/FER·II·R·O·I·(…)

Awers: monogram G, inicjały IH/(…)CIVI GLOGOV 16ZZ

Ponadto występuje inna odmiana napisowa, która pojawiła się na aukcji w 2014 r.

3 krajcary miasto Głogów
3 krajcary miasto Głogów

Rewers: orzeł/(…)·R·O·I·S·(3)·A·H·(…)

Awers: monogram G, zap. inicjały IH/(…)GLOGOVI·1·6·ZZ

Najlepiej zachowana moneta z legendą awersu „GLOGOVIE” pojawiła się u naszych zachodnich sąsiadów w 2015 r., gdzie znalazła nabywcę za kwotę ponad 200 Euro

 

3 krajcary miasto Głogów
3 krajcary miasto Głogów

Rewers: orzeł

Awers: monogram G, inicjały IH/(…)CIVI·GLOGOVIE 16ZZ

Legenda w tej formie, choć lekko przesunięta względem monogramu występuje także na klipie pamiątkowej z 1622 r.

3krajcary_1622_glogow_klipa
Źródło: F.Friedensburg & H. Seger, klipa 3 krajcary Głogów