3 krajcary 1708 r. Józef I, Śląsk pod panowaniem habsburskim

Rocznik 1708 monety 3-krajcarowej Józefa I z mennicy lennej we Wrocławiu jest znany w co najmniej  kilkunastu wariantach zapisu legendy otokowej.

Poniżej 3 krajcary z 1708 r.  poz. 1117 w katalogu p. Ejzenhart/Miller, ale z nietypowo zapisanym monogramem  probierza mennicy wrocławskiej (zamiast standardowej kropki znak plus pomiędzy inicjałami F N [Franz Nowack]).

3 krajcary 1708 r.
3 krajcary 1708 r.

Rewers: orzeł/ARCHID·AUS(F+N)DUX·BUR·SIL · 17-08·

Awers: portret/ IOSEPHUS·DG·R·I·S·A·(3)·G·HU·BO·REX

3 krajcary 1712 r. Karol VI, Śląsk pod panowaniem habsburskim

Monety Karola VI z mennicy lennej we Wrocławiu należą do relatywnie rzadkich monet i systematycznie osiągają coraz wyższe ceny.

Poniżej najczęściej spotykany rocznik 3 krajcary z 1712 r., ale w nienotowanej odmianie napisowej. Podobna do poz. 1152 w katalogu p. Ejzenhart/Miller, jednak z końcówką napisu SILE na rewersie oraz inaczej rozłożoną legendą awersu.

3 krajcary 1712 Karol VI
3 krajcary 1712 r.

Rewers: orzeł/ARCHID:AUST(F·N)DUX·BUR·ET·SILE · 17-12·

Awers: portret/ CAROLUS VI·DG·RO:I·(3)·S·A·GHIS·HU·B·REx·

3 krajcary 1696 r. Leopold I, Śląsk pod panowaniem habsburskim

Mennica lenna w Brzegu w roku 1696 wybiła dużą liczbę cesarskich monet 3-krajcarowych z portretem Leopolda I. Ta popularna moneta występuje w wielu wariantach legendy, lecz poniżej przedstawiony egzemplarz charakteryzuje się wyjątkowo ciekawym jej zapisem. Nieprawidłowo zapisane tytuł  „Arcyksiąże Austrii” – ARCHIDI.VS oraz „Burgundii” – BVodwrocone_B. Dodatkowo w słowie „Śląsk” niepotrzebna kropka po literze S – S·IL. Duża fantazja rytownika dostrzegalna także na awersie w imieniu władcy – kropka po literze L – L·EOPOLDUS

3 krajcary 1696
3 krajcary 1696

Rewers: orzeł/ARCHIDI.VS(C B)DVX BVodwrocone_B·S·IL 16-96·

Awers: portret/ L·EOPOLDUS·DG·R(3)·I S A G H·BR