3 krajcary 1620 r. Henryk Wacław i Karol Fryderyk, Księstwo Ziębicko-Oleśnickie

Najczęściej występującymi odmianami monety 3 krajcary z 1620 r. są te z inicjałami mincmistrza mennicy oleśnickiej Burkharda Hase umieszczonymi nad łapami orła. Katalog p. Ejzenharta/Millera opisuje kilka odmian legendy otokowej i szczegółów tarczy herbowej tej monety.

3 krajcary 1620 BH

Źródło: wcn.pl

Dodatkowo w przytoczonym katalogu są opisane jeszcze 2 odmiany z innym miejscem ulokowania inicjałów BH. Ze stopniem rzadkości R3 przedstawiona jest moneta z inicjałami umieszczonymi nad głową orła, na obwódce wewnętrznej. Poza zaprezentowaną w katalogu odmianą z wciętymi bokami tarczy herbowej, spotykana jest także z prostą tarczą herbową.

3 krajcary 1620 BH

Źródło: krasowiak.pl

Kolejną odmianą jest moneta z inicjałami BH znajdującymi się pod łapami orła, której przypisano stopień rzadkości R2.

Moneta z tego rocznika występuje ponadto jeszcze w dwóch nieopisanych wariantach. W pierwszym z nich inicjały mincmistrza są umieszczone po bokach górnej części głowy orła.

3 krajcary 1620 BH

W kolejnej odmianie litery BH znajdują się bezpośrednio po bokach szyi orła.

3 krajcary 1620 BH

Źródło: wcn.pl

3 krajcary 1622 r. miasto Głogów

Mennica w Głogowie w roku 1622, kiedy kierował nią Jan Jakub Huser wybijała monety 3- i 24-krajcarowe. Co do mniejszego nominału monety te w katalogach poświęconych numizmatyce śląskiej najczęściej są oznaczone stopniem rzadkości R2 lub R3. Jednak w ostatnich latach na aukcjach pojawiały się tylko pojedyncze egzemplarze.

3-krajcarówkę głogowską z monogramem „G” oraz oraz inicjałami mincmistrza IH dostępne współczesne katalogi najczęściej prezentują posługując się zdjęciem monety z 33 aukcji WCN.

3 krajcary miasto Głogów
Żródło: WCN, 3 krajcary miasto Głogów

Rewers: orzeł/FER·II·R·O·I·(…)

Awers: monogram G, inicjały IH/(…)CIVI GLOGOV 16ZZ

Ponadto występuje inna odmiana napisowa, która pojawiła się na aukcji w 2014 r.

3 krajcary miasto Głogów
3 krajcary miasto Głogów

Rewers: orzeł/(…)·R·O·I·S·(3)·A·H·(…)

Awers: monogram G, zap. inicjały IH/(…)GLOGOVI·1·6·ZZ

Najlepiej zachowana moneta z legendą awersu „GLOGOVIE” pojawiła się u naszych zachodnich sąsiadów w 2015 r., gdzie znalazła nabywcę za kwotę ponad 200 Euro

 

3 krajcary miasto Głogów
3 krajcary miasto Głogów

Rewers: orzeł

Awers: monogram G, inicjały IH/(…)CIVI·GLOGOVIE 16ZZ

Legenda w tej formie, choć lekko przesunięta względem monogramu występuje także na klipie pamiątkowej z 1622 r.

3krajcary_1622_glogow_klipa
Źródło: F.Friedensburg & H. Seger, klipa 3 krajcary Głogów