3 krajcary 1620 r. Henryk Wacław i Karol Fryderyk, Księstwo Ziębicko-Oleśnickie

Najczęściej występującymi odmianami monety 3 krajcary z 1620 r. są te z inicjałami mincmistrza mennicy oleśnickiej Burkharda Hase umieszczonymi nad łapami orła. Katalog p. Ejzenharta/Millera opisuje kilka odmian legendy otokowej i szczegółów tarczy herbowej tej monety.

3 krajcary 1620 BH

Źródło: wcn.pl

Dodatkowo w przytoczonym katalogu są opisane jeszcze 2 odmiany z innym miejscem ulokowania inicjałów BH. Ze stopniem rzadkości R3 przedstawiona jest moneta z inicjałami umieszczonymi nad głową orła, na obwódce wewnętrznej. Poza zaprezentowaną w katalogu odmianą z wciętymi bokami tarczy herbowej, spotykana jest także z prostą tarczą herbową.

3 krajcary 1620 BH

Źródło: krasowiak.pl

Kolejną odmianą jest moneta z inicjałami BH znajdującymi się pod łapami orła, której przypisano stopień rzadkości R2.

Moneta z tego rocznika występuje ponadto jeszcze w dwóch nieopisanych wariantach. W pierwszym z nich inicjały mincmistrza są umieszczone po bokach górnej części głowy orła.

3 krajcary 1620 BH

W kolejnej odmianie litery BH znajdują się bezpośrednio po bokach szyi orła.

3 krajcary 1620 BH

Źródło: wcn.pl