3 krajcary 1696 r. Leopold I, Śląsk pod panowaniem habsburskim

Mennica lenna w Brzegu w roku 1696 wybiła dużą liczbę cesarskich monet 3-krajcarowych z portretem Leopolda I. Ta popularna moneta występuje w wielu wariantach legendy, lecz poniżej przedstawiony egzemplarz charakteryzuje się wyjątkowo ciekawym jej zapisem. Nieprawidłowo zapisane tytuł  „Arcyksiąże Austrii” – ARCHIDI.VS oraz „Burgundii” – BVodwrocone_B. Dodatkowo w słowie „Śląsk” niepotrzebna kropka po literze S – S·IL. Duża fantazja rytownika dostrzegalna także na awersie w imieniu władcy – kropka po literze L – L·EOPOLDUS

3 krajcary 1696
3 krajcary 1696

Rewers: orzeł/ARCHIDI.VS(C B)DVX BVodwrocone_B·S·IL 16-96·

Awers: portret/ L·EOPOLDUS·DG·R(3)·I S A G H·BR